ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii.           Asociația Română de Balneologie a fost reacreditată și pentru anul 2018 ca furnizor de Educație Medicală Continuă (EMC) de către Colegiul Medicilor din România, conform adresei nr. 3717/25/04/2018Publicația Balneo Research Journal a fost introdusă în Nomenclatorul Publicațiilor medicale al CMR pentru anul 2018, fiind astfel inclusă între publicațiile creditabile conform reglementărilor CMR în vigoare,  conform adresei nr. 3714/25/04/2018.

                                            Statutul asociației    Prezentarea asociației     Filiala ARB Cluj         Sucursala ARB Bucovina   


Asociația Româna de Balneologie își exprima bucuria de a participa la acest eveniment

Link pagina evenimentuluiCurs postuniversitar


Reabilitarea pulmonara si climatoterapia

11 -15 Martie 2019 
Iasi, Spitalul clinic de recuperare, Amf. Prof. Dr. I. Lungu
 
    "Discover Romania - Balneotherapy in Romania" 


       
        Centrul Comun de Cercetare reprezintă serviciul științific intern al Comisiei Europene, care susține prin activitățile sale de cercetare, fundamentul stiințific al politicilor europene. Mai multe informații despre activitățile Centrului se pot obține de la dresa https://ec.europa.eu/jrc/en.
         Începând cu 1 ianuarie 2019, România a preluat pentru șase luni, responsabilitatea Președinției Consiliul Uniunii Europene. În acest context, la nivelul Centrului Comun de Cercetare (JRC) – Directorat General al Comisiei Europene, cu sediul în Ispra,  sunt organizate activități de promovare a valorilor tradiționale și cultural-istorice ale României. Beneficiari ai acestor activități sunt în principal angajați ai Comisiei Europene și comunitatea locală (zona Ispra, Varese, Italia). 
       În data de 11 Aprilie 2019 va fi organizată la Ispra, Italia, Conferința: Balneology – Potential and Benefits for Human Health in a European Context, Asociația Română de Balneologie fiind partener în organizarea acestui eveniment.


Congresul Național, cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie 2019

  Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) și Asociația Română de Balneologie (ARB), în parteneriat consorțial cu Societatea Romana de NeuroReabilitare (RoSNeRa) si Societatea Romana de Patologie, Terapie și Recuperare Vertebro Medulare (RoSCoS), organizează în perioada 4 - 6 Septembrie 2019 la Galați, Congresul Național, cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Medicină și Farmacie. Post-Congres vom fi bucuroși să organizăm un atractiv program social.

Va adresăm invitația de a participa la Congres și, ca de fiecare dată, atenția dumneavoastră ne bucură și ne onorează! 


Curs Postuniversitar 

Disciplina:  Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Titlul cursului:  Balneologie- profilaxie şi tratament  în staţiunile balneare

Locul desfăsurării:  Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Napoca

Perioada: 17-18 ianuarie 2019

Cadru didactic de predare:

- Coordonator: Şef lucrări. Dr. Dogaru Bombonica Gabriela

- Lector: Dr. Biolog Constantin Munteanu Asociaţia Română de Balneologie

Teme abordate:

1. REGLEMENTARI SPECIFICE DOMENIULUI TURISMULUI BALNEAR (SANATATE)

2. Eficienţa tratamentelor balneare

3. Atuurile curei balneare

4. Importanţa cercetării factorilor naturali terapeutici 

5. Medicina balneară-termală bazată pe dovezi

6. Resursele balneare din România

7. Cura balneară în psihiatrie

8. Medicina termală şi cancerul de sân

9. Cura balneară în centrul valorilor prevenției primare, secundare sau terțiare

Mulțumim participanților pentru interesul arătat pe parcursul acestui curs. 

Suntem motivați să reluăm acest curs și anul viitor, in 2020.
 CURS POSTUNIVERSITAR - 2019 - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de Bioinginerie Medicală

Link planificare

Titlu: Recuperare medicală modernă - metode de utilizarea a factorilor naturali şi fizioterapeutici 

Coordonator: Șef lucrari dr. Mariana Rotariu, Conf. univ. dr. Călin Corciovă 

Lectori: 
Sef Lucrari Dr. Mariana Rotariu, 
Șef Lucrări Dr. Daniela Matei, 
Conf. Dr. Călin Corciovă, 
Asist. Univ. Dr. Cătălina Luca 

Lector invitat: CS. III Dr. Constantin Munteanu (Asociaţia Română de Balneologie)  


Anunț angajare

ORTOTECH®  una dintre principalele furnizoare de produse și servicii de tehnică ortopedică (ortezare și protezare) ANGAJEAZA in cele 4 puncte de lucru din Bucuresti, Ploiesti, Constanta si Iasi, INGINERI, SUBINGINERI, TEHNICIENI, ABSOLVENTI POSTLICEALA, pentru a  executa proteze si orteze in concordanta cu masuratorile individuale si cerintele recomandarii medicale.
Relatii/CV : office@ortotech.ro ; tel. 0745172929 ; 0213260355, Luni - Vineri 09,00-17,00
Candidatul ideal
- Abilități practice de îndemnare
- Capacitate foarte buna de comunicare si relationare - atat cu pacientii cat si cu colegii
- Atentie distributiva, atentie la detalii
- disponibilitatea de a invata si asimilare pe termen lung, seriozitate
- deprinderi tehnice pt utilizarea utilajelor si sculelor specifice unui centru de productie
- seriozitate
Descrierea jobului
Aplicarea corectă a documentaţiei tehnice (fişa tehnică a produsului, fişa de program, procesul tehnologic, fişa tehnologica pe operaţie, fişa tehnică a utilajului, produsul etalon):
Respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentaţiei tehnice ;
Executarea operaţiilor de complexitate medie conform documentaţiei tehnice.
Pregăteşte materialele pentru executie orteze, proteze (mulaje, control, executare masuratori diverse, şablonare, verificare cantitativă şi calitativă); Asamblarea reperelor si finisarea produselor.


Noi Filiale vor fi înființate în cadrul Asociației Române de Balneologie

În baza discuțiilor purtate cu membrii asociației, constatând dorința și expresia de dezvoltare, demarăm procedura de înființare a 3 noi filiale ale Asociației Române de Balneologie, respectiv Filiala Bucovina, prin transformarea sucursalei în filiala, Filiala Iași și Filiala Constanța. 

Filiala Bucovina se va înființa la Suceava, sub coordonarea Doamnei Șef. Lucrări Dr. Sânziana Călina Silișteanu, propusă a deveni Președinte al Filialei și Vicepreședinte ARB;

Filiala Iași va fi înființata sub coordonarea Doamnei Kt.Dr. Mariana Rotariu, propusă a deveni Președinte al Filialei;

Filiala Constanța va avea coordonarea Doamnei Șef Lucrări Elena Ionescu propusă a deveni Președinte al Filialei și Vicepreședinte ARB.


Școala Balneară - Sucursala Asociației Române de Balneologie


Școala Balneară reprezintă suportul organizațional pentru derularea mai multor programe de formare profesionala: Formator, Asistent personal, Mediator sanitar, Tehnician maseur, Agent turism-ghid, Animator centre de vacanță, Cameristă, Ospătar (chelner), Infirmieră. 


Pagina web a Școlii Balneare: Link

STRATEGIA ARB PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BALNEAR - Link
Sommelier Ape Minerale

În discuții privind demararea proiectului "Școala Sommelierilor pentru Ape Minerale"

Sunt bucuros să încep această nouă etapă in dezvoltarea Balneologiei. Sunt convins că acest nou drum deschide o nouă paradigmă de dezvoltare și întregește domeniul, așa holistic cum este el cu o abordare a sănătății pe calea prevenției. 
Este important ceea ce mâncăm, este la fel de important ceea ce bem și este foarte important cum avem grijă de mintea și corpul nostru. 

Și acum iata, am început...Grupul de lucru creat în cadrul proiectului InnovaSPA - Innovative health solutions for thermal spa regions - Adresa InnovaSPAAsociația Română de Balneologie a primit invitația de participare în Grupul de lucru creat în cadrul proiectului de cooperare interregionala InnovaSPA - Innovative health solutions for thermal spa regions, în traducere InnovaSPA - Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare, finanțat în cadrul programului de cooperare interregionala al Comisiei Europene - Interreg Europe. Proiectul este coordonat de Asociația Thermauvergne din Franța și este implementat de un consorțiu format din 8 organizații partenere provenind din 8 state Europene. Pe perioada celor 5 ani de implementare a inițiativei InnovaSPA (2018 - 2022) partenerii proiectului vor identifica, împărtăși și transfera cele mai bune practici și modele de îmbunătățire a politicilor dedicate transferului de soluții inovatoare în sectorul balnear și al prevenției în sănătate. Totodata, partenrii proiectului vor forma grupuri de lucru la nivel regional alături de care vor creea și implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de finanțare la nivelul regiunilor participante, planuri care vor include acțiuni specifice privind implementarea de soluții inovatoare în domeniul balnear și al prevenției în sănătate.  http://www.adrcentru.ro
Indexare BDI  science.thomsonreuters.com

       Suntem bucuroși să anunțăm indexarea Balneo Research Journal într-o noua baza de date internațională, deosebit de importantă  și relevantă, care ne motivează și impulsionează în a continua activitatea începută în urma cu 8 ani, demonstrând că prin perseverență și muncă, atingerea unui obiectiv, dificil pentru început, devine posibilă. 

     Indexarea în EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI) link al Thomson Reuters este un pas important înainte pentru atingerea nivelului de revista cotata ISI cu factor de impact pentru Balneo Research Journal. 

     Transmitem călduros dorința noastră de a sprijini autorii interesați în publicarea rezultatelor lor academice în   Balneo Research Journalcu speranța că astfel contribuim împreună la dezvoltarea acestui domeniu științific și beneficiem în comun de oportunități adecvate pentru dezvoltarea carierei noastre profesionale.

     Vă mulțumim așadar pentru efortul comun de pană acum și vă invităm să continuăm acest demers pentru ca împreună să fim promotorii dezvoltării balneologiei și să oferim instrumente adecvate de promovare academică a fiecăruia dintre noi.


Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2018

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima professional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


Descarcă raportul in format pdf


Consiliul Director al Asociației Române de Balneologie

     Președinte Dr. Biol. Constantin Munteanu - CV    Google Scholar Citations   Vicepreședinte - Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru    Google Scholar Citations

    Secretar General - Dr. Bioch Mihail Hoteteu      Google Scholar Citations