ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 

Balneo Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2020, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria B+, conform Adresei nr. 755 din 28.01.2020 PDFlink

Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.

        Prezentarea asociației     Filiala ARB Cluj    Filiala ARB Dunarea de Jos - Galați    Sucursala ARB BucovinaFonduri Europene 2021-2027Programul Operațional Sănătate (POS)

Rezultatul final al procesului de selecție a partenerilor în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale 2021-2027

Ministerul Fondurilor Europene a afișat listele finale cu organizațiile/entitățile selectate să participe în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027:


Asociația Română de Balneologie a obținut, în urma candidaturii și a procesului de selecție, statutul de membru al structurii parteneriale PO Sănătate.

Asociația Română de Balneologie a demarat un amplu program de re-startare a turismului balnear dupa episodul pandemic COVID19, asigurând un suport informațional consultativ pentru toți cei interesați de dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear, ajutând, în măsura posibilă, la repornirea motoarelor economice ale sectorului balnear.
Structura grupului de reflecție și materialele rezultate din activitatea comisiei vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați în mod gratuit, pe situl asociației, cu titlul de recomandări și vor constitui elementele constitutive ale unei strategii de dezvoltare a turismului balnear în etapa post-pandemică, pe pagina asociației va fi dezvoltata: 

Noutăți editorial 2020 - în curs de apariție

ESEU - SENSUL EXISTENȚEI UMANE - http://bioclima.ro/ESEU1.pdf

        Sensul Existenței Umane - este un ESEU pe care îl am în minte și la care lucrez încă de acum 20 de ani, pe vremea cand terminam Facultatea de Biologie. De pe atunci preiau informația din literatura de specialitate pentru a o pregăti ca material de lucru al acestei cărți, așezând deocamdată fundația științifică pe care se va construi, mai întâi scheletul și, mai apoi întreaga arhitectură. Deocamdata totul este neșlefuit, dar în acord cu viziunea mea interioară. 

Apa Rol Biologic : Testament acvatic : Balneologie  http://bioclima.ro/APA.pdf

MUNTEANU, CONSTANTIN
    
Apa Rol Biologic : Testament acvatic : Balneologie / Constantin Munteanu. - Bucureşti : Editura Balneară, 2020
        Bibliogr.

        Index
        ISBN 978-606-8705-14-9

Talasoterapie : „Marea te cheamă la ea” http://bioclima.ro/Talaso.pdf

MUNTEANU, CONSTANTIN  
    
Talasoterapie : „Marea te cheamă la ea” / Constantin Munteanu - Bucureşti : Editura Balneară, 2020
        Bibliogr.

        Index
        ISBN 978-606-8705-15-6

  

BIOCLIMATOLOGIE : Bioclimatologie umana http://bioclima.ro/Bioclimat.pdf

MUNTEANU, CONSTANTIN    

      Bioclimatologie : Bioclimatologie umana / Constantin Munteanu, Gabriela Dogaru. - Bucureşti : Editura Balneară, 2020
        Bibliogr.

        Index
        ISBN 978-606-8705-18-7
  

MOFETE : Gaze terapeutice    http://bioclima.ro/Mofete.pdf

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

DOGARU, GABRIELA   

        Mofete: Gaze terapeutice / Gabriela Dogaru, Constantin Munteanu - Bucureşti : Editura Balneară, 2020

        Bibliogr.

        Index
        ISBN 978-606-8705-16-3

   I. MUNTEANU, Constantin

  615

Congresul Național, cu participare internațională, 
de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie

2 - 5 Septembrie 2020  

WEBSITE CONGRES 2020

Noul Program științific preliminar : LINK pdf

Termen limită pentru înregistrare la congres prelungit până la data de:  31 IULIE 2020


Trimiterea abstractelor, termenul limită se extinde până la data de:  30 JUNIE 2020 

 

Abstractele vor fi trimise pe email:  abstract2020@bioclima.ro , numai în ENGLEZA, cu toate elementele specificate mai jos (În secțiunea Trimiterea abstractelor).

Dear Colleagues and Friends,
The evolution in France and worldwide of Covid 19 pandemia, a lasting public health and life-threatening issue, has led us to delay the Congress.
With the ISMH president and board we did agree to postpone the Dax Congress in June 2021.
From the end of the containment period we’ll be able to give more information and the final date in June 2021 will be announced in mid-September 2020.
I engage all of you to continue to have a regular look to the website of the Congress for more and regular information. 

My very best and friendly regards.  
 
Professor C-F. ROQUES LATRILLE 
President of the 45th ISMH CONGRESS Organizing Committee  
 

Asociația Română de Balneologie, prin Dr. Constantin Munteanu, Președinte, este prezentă la congresul mondial al ISPRM din Orlando, Florida (United States), cu lucrarea de mai jos:Consiliul Director al Asociației Române de BalneologiePreședinte 
Dr. Biol. Constantin Munteanu


Prim-Vicepreședinte 
Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru 
Președinte ARB - Filiala Cluj

Secretar General 
Dr. Bioch Mihail Hoteteu

Raport de activitate 2019

Descarcă raportul in format pdf 

 

Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2019

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima professional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


Descarcă raportul in format pdf

        Imnul Asociației Române de Balneologie