ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 

Balneo Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2020, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria B+, conform Adresei nr. 755 din 28.01.2020 PDFlink

Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.

        Prezentarea asociației     Filiala ARB Cluj    Filiala ARB Dunarea de Jos - Galați    Sucursala ARB Bucovina


Congresul Național, cu participare internațională, de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie 2020

organizat de

Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) și Asociația Română de Balneologie (ARB), în parteneriat consorțial cu Societatea Romana de NeuroReabilitare (RoSNeRa) si Societatea Romana de Patologie, Terapie și Recuperare Vertebro Medulare (RoSCoS), 

5 - 8 Mai 2020 la Iași

WEBSITE CONGRES 2020

Consiliul Director al Asociației Române de BalneologiePreședinte 
Dr. Biol. Constantin Munteanu


Prim-Vicepreședinte 
Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru 
Președinte ARB - Filiala Cluj


Secretar General 
Dr. Bioch Mihail Hoteteu

Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2019

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima professional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


Descarcă raportul in format pdf

        Imnul Asociației Române de Balneologie