ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 

Balneo Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2020, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria B+, conform Adresei nr. 755 din 28.01.2020 PDFlink

Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.

           Prezentarea asociației   Filiala ARB Cluj    Hotararea de Înființare     Act constitutiv    Statutul asociației   Fonduri Europene 2021-2027


Programul Operațional Sănătate (POS)

Ministerul Fondurilor Europene a afișat listele finale cu organizațiile/entitățile selectate să participe în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027:

Asociația Română de Balneologie a obținut, în urma candidaturii și a procesului de selecție, statutul de membru al structurii parteneriale PO Sănătate.

Asociația Română de Balneologie a demarat un amplu program de re-startare a turismului balnear dupa episodul pandemic COVID19, asigurând un suport informațional consultativ pentru toți cei interesați de dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear, ajutând, în măsura posibilă, la repornirea motoarelor economice ale sectorului balnear.
Structura grupului de reflecție și materialele rezultate din activitatea comisiei vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați în mod gratuit, pe situl asociației, cu titlul de recomandări și vor constitui elementele constitutive ale unei strategii de dezvoltare a turismului balnear în etapa post-pandemică, pe pagina asociației va fi dezvoltata: 

Congresul Național, cu participare internațională, 
de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie

2 - 5 Septembrie 2020, online

WEBSITE CONGRES 2020

Program științific preliminar : LINK pdf 

Volum de rezumate / Abstracts volume: LINK pdf       


  Dear Colleagues and Friends,

The evolution in France and worldwide of Covid 19 pandemia, a lasting public health and life-threatening issue, has led us to delay the Congress.
With the ISMH president and board we did agree to postpone the Dax Congress in June 2021.
From the end of the containment period we’ll be able to give more information and the final date in June 2021 will be announced in mid-September 2020.
I engage all of you to continue to have a regular look to the website of the Congress for more and regular information. 

My very best and friendly regards.  
 
Professor C-F. ROQUES LATRILLE 
President of the 45th ISMH CONGRESS Organizing Committee  https://www.ismh-dax2020.com 

Asociația Română de Balneologie, prin Dr. Constantin Munteanu, Președinte, este prezentă la congresul mondial al ISPRM din Orlando, Florida (United States), cu lucrarea de mai jos:Consiliul Director al Asociației Române de BalneologiePreședinte 
Dr. Biol. Constantin Munteanu


Prim-Vicepreședinte 
Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru 
Președinte ARB - Filiala Cluj

Secretar General 
Dr. Bioch Mihail Hoteteu

Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2019

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima professional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


Descarcă raportul ARB in format pdf  Descarcă raportul CM in format pdf 

        Imnul Asociației Române de Balneologie