Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Dezvoltarea economiei sociale prin valorificarea potentialului balnear

OBIECTIVELE PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea economiei sociale si valorificarea potentialului balnear prin crearea a 54 de locuri de munca si infiintarea a sapte structuri de economie sociale (SES).

OBIECTIVELE SPECIFICE

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, informare, consiliere si orientare profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, consiliere psihologica si medierea locurilor de munca pentru minimum 300 de persoane.
2. Organizarea a sapte puncte de lucru ale partenerilor din proiect, toate de tip unitate protejata autorizata conform Legii 448/2006.
3. Elaborarea, autorizarea si furnizarea a trei programe de formare profesionala pentru asistenti personali, mediatori sanitari si formatori pentru 120 de persoane.
4. Creare la nivelul celor sapte SES-uri a 39 noi locuri de munca pentru cel putin 21 de luni, dintre care 8 sunt acoperite in cadrul proiectului si inca 13 dupa finalizarea acestuia.

Parteneri:

GRUPUL TINTA

BENEFICIILE PARTICIPARII LA PROIECT

Specialisti

# Formatori implicati in economia sociala
# Asistenti personali
# Mediatori sanitari
# Specialisti implicati in economia sociala

Persoane vulnerabile social


# Persoane afectate de boli ocupationale
# Persoane de etnie roma
# Persoane care au parasit timpuriu scoala
# Persoane ce traiesc din venitul min. garantat
# Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului

Persoane cu dezabilitati

# Dintre care 16 vor deveni angajati ai structurilor economice infiintate in cadrul proiectului

Dezvoltarea competentelor

prin 3 programe de formare profesionala:

Asistent Personal | Mediator Sanitar | Formator


Consiliere si orientare profesionala


Angajare pe unul dintre cele 39 de posturi create
in cadrul celor 7 structuri economice sociale


Fiecare participant la curs primeste
subventia de 875 lei

SES-uri

ANGAJARI

Agentia de marketing, publicitate si evenimente pentru turism balnear

> Director agentie
> Agent marketing
> Agent publicitate
> Agent evenimente
> Agent contracte

Agentia de turism MakeTour

> Director coordonator agentie
> 3 Agenti de turism
> Agent pachete turistice

Atelier tipografic

> Director atelier
> 3 Tipografi
> Agent de vanzari

Scoala Balneara

> Director centru
> 4 Formatori

Laborator diagnostic si analize medicale

> Director general
> Medic medicina de laborator
> Asistent medical
> Biolog
> Chimist

Unitate de tratament si cercetari balneare

> Director, Medic de recuperare
> Fizioterapeut
> Asistent medical
> Tehnician ecolog
> Infirmiera

Centru de cazare FORTIN

> Administrator centru
> Receptionist
> Bucatar
> Ajutor bucatar
> Ospatar
> 3 Ingrijitori
> Agent comercial

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
Titlul proiectului: Dezvoltarea economiei sociale prin valorificarea potentialului balnear
Contract: POSDRU/168/6.1/S/145923

Copyright 2014 by MakeDesign Company limited.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.