Asociaţia Romana de Balneologie  /  Romanian Association of Balneology

B-dul Ion Mihalache, 11A, S.1, Bucharest, Romania, Phone/Fax: +4-021-3186458, E-mail: secretar@bioclima.ro 

Statut

Editura Balneara

Balneo Research Journal  

Top statiuni balneare

Strategia ARB 2014

Forum BalnearMEMBERSHIP

 

espa.jpg

Secretar General

Dr. Constantin Munteanu

 

 

 

Nr.

Staţiunea Balneară

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

Total

2

Baile Felix

7

8

8

8

6

8

7

7

7

7

73

 

 

2. Băile Felix

1.    Accesibilitate, infrastructura, patrimoniu public, management urbanistic, implicarea autoritatilor locale.

Băile Felix este o localitate, staţiune balneoclimaterică din Judeţul Bihor, parte a comunei Sînmartin, situată la 6 km de Oradea şi 22 km de punctul de trecere a frontierei Borş.

Mai uşor accesibilă pentru cetăţenii din Ungaria, staţiunea Băile Felix este mai puţin accesibilă celor din sudul ţării, fiind notată absenţa unei legături de tip autostrada cu principalele oraşe ale Romaniei. Deşi automobilul este cel mai comod şi utilizat mijloc de transport, lipsa autostrăzii de legătura între Bucureşti şi Oradea evidenţiază infrastructura deficitara a drumurilor naţionale.

Aeroportul Internaţional Oradea permite deplasarea rapida şi facilă între Bucureşti şi Oradea, aeroportul fiind însă operat numai de compania Tarom.

 

 

Cel mai sigur mijloc de transport este trenul. Din pacate, infrastructura feroviară a României nu înregistreză un salt calitativ prin care să putem aprecia că aceasta cale de transport este valorificată astăzi în concordanţă cu potenţialul turistic al staţiunilor balneare din diverse colţuri ale ţării. 678 bilete avion.ro

Analiza infrastructurii, patrimoniului public şi a managementului urbanistic a fost realizată pe baza datelor prezentate pe pagina web a primăriei comunei Sînmartin : http://www.sanmartin.ro/ şi a datelor prezentate in Strategia de dezvoltare locala a comunei Sînmartin.

  În comuna Sînmartin există mai multe monumente incluse în lista monumentelor istorice 2010 realizată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice: Cazinoul din Băile 1 Mai (datează de la începutul secolului XX), Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” (1785), Ştrandul "Apollo" (1896), Biserica ortodoxă "Naşterea Maicii Domnului” (secolul XIV, modificată în 1857) şi Castelul din satul Sînmartin (secolul XVIII).

Conform Primăriei Comunei Sînmartin, la nivel local funcţioneazâ un număr de 189 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. Capacitatea de cazare există în cadrul acestor unităţi este de 11.300 locuri.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix este unul dintre cele mai moderne din ţară.

Toate aspectele descrise determină şi punctarea criteriului cu nota 7.  

 

2.    Existenţa unor structuri de educaţie şi cercetare ştiinţifică aflate în legătură cu centre universitare apropiate, prezenţa unui personal universitar în staţiune, existenţa unui nucleu de cercetare ştiinţifică;

Conform paginii web: http://www.spitalfelix.ro, Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din statiunea balneoclimaterică Băile Felix a fost înfiinţat în octombrie 1988, la iniţiativa autorităţilor locale, în colaborare cu Institutul Naţional de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti.

Spitalul desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, cercetare şi educaţie în domeniul recuperării medicale şi organizează anual manifestări ştiinţifice cu caracter regional sau naţional menite să promoveze atât specialitatea de recuperare medicală cât şi factorii naturali de cură de care beneficiază staţiunea Băile Felix. Spitalul asigură servicii de reabilitare comprehensivă la diferite nivele (consultaţii de specialitate, internare, tratament ambulator), oferite de o echipă multidisciplinară, pentru a promova starea de sănătate, independenţă funcţională şi calitate a vieţii indivizilor cu disabilităţi.

Echipa multidisciplinară, condusă de medici specialişti de recuperare şi medicină fizică, este formată din asistenţi medicali şi de balneo-fizioterapie, kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, terapeuţi ocupaţionali, psihologi, infirmiere, îngrijitoare, educatori, instructori de activitate. Obiectivele activităţii spitalului sunt prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni invalidante şi comorbidităţi.

În prezent, spitalul (care de altfel este în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii), dispune de un număr corespunzător de personal de specialitate, mai aproape de cerinţele şi normele europene, fapt care contribuie din plin la asigurarea calităţii actului medical.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate ai spitalului, o preocupare permanentă a constituit-o pregătirea profesională continuă a întregului personal, medical şi nemedical. Sunt organizate periodic manifestări ştiinţifice naţionale care au devenit de acum o tradiţie (Zilele Medicale Felix şi activităţile naţionale ale asociaţiei ASPOR). Medicii, kinetoterapeuţii şi personalul medical mediu participă cu regularitate cu lucrări la congrese naţionale şi internaţionale, reuşind astfel să fie la curent cu ultimele noutăţi în domeniul recuperării medicale.

În cadrul spitalului îşi desfăşoară activitatea Catedra de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Oradea. În secţiile clinice de adulţi şi copii, se desfăşoară şi stagiile de pregătire ale studenţilor şi medicilor rezidenţi, au loc examene de licenţă, pentru obţinerea specialităţii de recuperare medicală, concursuri pentru ocuparea de posturi didactice universitare. La toate acestea se adaugă multitudinea de colaborări şi parteneriate cu diferite instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi asociaţii ale pacienţilor pentru a facilita accesul la servicii şi integrarea optimă a pacienţilor în mediul fizic şi social.

Datele analizate au stabilit nota 8 pentru acest criteriu.

3.    Notorietatea externă a staţiunii : identificarea unor elemente ce vizează promovarea staţiunii la nivel internaţional, spoturi video în limba engleza, situri web în limba engleză, participarea la targuri internaţionale, articole ştiinţifice în limba engleză, participarea la evenimente desfăşurate la nivel internaţional, legaturi externe, prezenţa unor tour-operatori intarnţionali, existenţa unor investitori externi;

Cautarea pe motorul google a staţiunii Băile Felix generează 1.170.000  rezultate, majoritatea provenind de la difeitele unităţi de cazare din staţiuni, cu pagini web atât în limba română cât şi în limbi de circulaţie internaţională.

Afluxul de turişti străini din staţiune, în special din Ungaria şi Germania, demonstrează notorietate externă a staţiunii.

Exponentul web pentru Băile Felix este situl http://www.felixspa.com/ro/, editat în română, engleză, franceză, germană şi în limba ungară. Datele analizate pentru acest criteriu, la care a fost acordată nota 8, subliniază potenţialul deosebit al staţiunii Băile Felix şi multitudinea de elemente de promovare externă descoperite, inclusiv articole ştiinţifice în engleză.

4.    Notorietatea internă a staţiunii : identificarea unor elemente moderne de promovare internă a staţinuii balneare, organizarea unor evenimente specifice promovarii sectorului balnear , participarea la targuri interne de turism, articole şi materiale de promovare în limba română, situri de promovare;

 

Anual, Spitalul Clinic din Băile Felix organizează reuniuni ştiinţifice  medicale privind activitatea de recuperare desfăşurată în staţiune.

Online, există de asemenea numeroase prezentări video ale staţiunii Băile Felix, printre care : link1, sau link 2.

Unităţile de cazare preznte în staţiunea Băile Felix au de asemenea o prezenţă online apreciabilă.

Remarcam de asemenea si publicare unor articole stiintifice privind potentialul turistic al staţiunii Băile felix.

Băile Felix reprezintă cu siguranţă un brand balnear intern, recunoscut ca atare, motiv pentru care aprecierea noastră la acest criteriu este înaltă, nota acordată fiind 8.

 

 

 

 

 

 

 

5.    Calitatea factorilor naturali de cură utilizaţi în staţiunea balneară analizată, certificarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, elemente de cercetare ştiinţifică a factorilor naturali, diversitatea factorilor naturali utilizaţi, gradul de prezentare a acestora;

Prin HG 1016/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 743/24.10.2011, Guvernul României a aprobat Hotărârea privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, printre care şi staţinea / arealul  Băile Felix din structura comunei Sînmartin, având la bază referatul nr. 6799  / 29.06.2011 elaborat de Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie prin care este certificată calitatea apelor oligominerale hipo şi hipertermale şi ale bioclimatului sedativ de cruţare al staţiunii.

O importantă resursă naturală de la nivel local sunt apele termale. Acestea au efecte benefice pentru afecţiuni precum: afecţiuni reumatismale inflamatorii, afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, afecţiuni post-traumatice, afecţiuni neurologice periferice, afecţiuni neurologice centrale, afecţiuni ginecologice şi afecţiuni asociate.

Putem constata că oferta resurselor balneare din Băile Felix este, comparativ cu alte staţiuni, una mai puţin bogata, lipsită de lacuri saline, sau nămoluri terapeutice, dar foarte bine valorificată în scop balneoturistic. Aceasta constatare a dus la evaluarea criteriului şi acordarea notei 6.

6.    Calitatea serviciilor turistice şi medicale din cadrul staţiunii balneare analizate, nivelul de calificare a resurselor umane, prezenţa animatorilor de staţiune;

Hotelul International este certificat Eurospa-med, iarTurism Felix SA este o companie certificata ISO 9001Calitatea serviciilor turistice şi medicale este certificata de EROPESPA si TUVRheinland pentru Hotel International de 4 stele din Băile Felix.

Hotelul Internațional este singura unitate hotelieră din România căreia i-a fost acordată sigla EUROPESPA-med, care atestă îndeplinirea standardelor Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA) referitoare la infrastructura generală a terapiilor, igienei şi securităţii turiştilor.

Privind global întreaga staţiune Băile Felix, cu numeroase unităţi de cazare, printre care hoteluri de 4,3 si 2 stele si pensiuni, cu o oferta de cazare de peste 7000 de locuri, prin existenta unui centru medical ce furnizeaza personal medical bine pregatit, staţiunea Băile Felix primeşte calificativul 8 la acest criteriu.

   

7.     Strategii de dezvoltare a staţiunii identificate prin planuri ale autorităţilor locale şi ale operatorilor din staţiunea balneară analizată;

Pagina web a Primariei Comunei Sînmartin http://www.sanmartin.ro/  pune la dispoziţie transparent documente urbanistice şi planuri de dezvoltare, inclusiv Strategia de dezvoltare locala a comunei Sînmartin.  De asemenea, la nivelul principalului operator economic pe zona de turism balnear din Băile Felix, respective SC Turism Felix SA, putem identifica elemente de planificare strategica.. Nota acordată: 7.

 

 

8.     Nivelul investiţiilor în baze de tratament şi unităţi de cazare la nivelul staţiunii balneare analizate;

Nivelul investiţiilor este reflectat prin numarul mare al unităţilor de cazare, nivelul dotarilor din bazele de tratament, calitatea serviciilor turistice, infrastructura, bazinele de înot si nivelul echipamentelor.

 

 

 

9.     Disponibilitate la dialog a factorilor de decizie locali şi a investitorilor / operatorilor economici din staţiune;

Dialogul permanent existent la nivelul personalului medical din staţiunea Băile Felix este reflectat şi prin participarea constantă a medicilor la Conferintele Nationale de Balneologie organizate de Asociatia Romana de Balneologie, de legătura cu INRMFB şi cu celelalte organizaţii de profil, precum şi cu autorităţile centrale cu competenţă pe zona balneoturistică.

10.    Premii ştiinţifice, medalii, menţionări ale staţiunii în documente ale autorităţilor centrale, vizibilitate a nivelului de excelenţă al staţiunii balneare analizate.

Staţiunea Băile Felix a fost pentru câteva zile, capitala europeană a turismului balnear. Cea de-a XV-a ediţie a Congresului Anual al Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA), organizat de ESPA şi OPTBR cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a avut loc la Hotel Internaţional în 4 - 7 mai 2010, fiind prima ediţie a Congresului european ESPA care s-a desfăşurat în România, la care au participat 19 ţări europene, care au primit din partea organizatorilor câte un steag şi o sticlă cu tradiţionala băutură românească, ţuica.

 

 

 

 

Efectele terapeutice ale apelor geotermale din Băile Felix sunt binecunoscute şi benefice atât persoanelor bolnave cât şi celor cu o stare de sănătate mai bună. De aceea, merită acordată o atenţie mai mare tratamentului diferitelor afecţiuni precum şi agrementului din această minunată staţiune.

       Certificare calităţii prin sigla EUROPESPA-med, care atestă îndeplinirea standardelor Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA) referitoare la infrastructura generală a terapiilor, igienei şi securităţii turiştilor reprezintă un premiu în sine care creşte evaluarea în privinţa acestui criteriu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizon 2020

Stiri Turism Balnear

Blog

Balneary Declaration

Affiliation to ISMH

Protocol INRMFB-OPTBR-ARB