Asociaţia Romana de Balneologie  /  Romanian Association of Balneology

 Bucuresti, Sector 2, Str. Fainari, nr. 26, Bl.50, Sc. D, Ap.101,  Tel.: 0723138339, Fax: 0346816182, E-mail: office@bioclima.ro 

  Membership 

Consiliul Director al Asociaiei Romane de Balneologie – FILIALA BUCOVINA


 

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  Nr. 2 / din data 10.02.2016

 

 

În data de 10.02.2016, ora 16.00, la sediul Asociaţiei Romane de Balneologie din Bucureşti, str. Aleea Dobrina, nr.7, bl. D10, sc. A, Parter, ap. 4, Sector 2 are loc Adunarea Generală, convocata în scris, la data de 15.09.2014, de către MUNTEANU CONSTANTIN, Preşedinte al asociaţiei pentru constituirea Sucursalei Bucovina.

 

 

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE BALNEOLOGIE hotărăşte:

 

 

 

Articolul unic. Adunarea Generala aprobă, în unanimitatea, constituirea Sucursalei Bucovina a Asociaţiei Romane de Balneologie, cu sediul în Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, conducerea Sucursalei Bucovina fiind constituita din:

Preşedinte: Dr. Călina Sînziana Silişteanu, Medic primar recuperare, medicina fizică şi balneologie şi reumatologie;

Preşedinte de onoare: Dr. Neli-Claudia Bîlha, Medic primar Pneumologie, Licentiat Kinetoterapie, Doctor în medicină,

Vicepreşedinte: Dr. Daniela Maria Crăciun, Doctor în medicină, kinetoterapeut;

Secretar General: Drd. Mihai Constantinescu, kinetoterapeut;

 

 

Membrii Fondatori ai Filialei Bucovina:

 

Presedinte interimar: Dr. Bîlha Neli-Claudia - Medic primar Pneumologie, Licentiat Kinetoterapie, Doctor în medicină, Competentă Endoscopie bronsică, Lector Dr. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Specializările: Educatie Fizică, Kinetoterapie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie/Dietetică; Vicepreşedinte Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bucovina, Membru grupul de lucru Salinoterapia din Comisia Permanentă CP-UIS. Spital Judeţean Suceava, secţia Pneumologie

 

 

·         Dr. Silişteanu Călina - Balneofizioterapie, Doctor în medicină, Lector Dr. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

·         Danelciuc Francisc Tadeus - Kinetoterapie, master, Doctorand Kinetoterapie Chişinău, Asist. Drd. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Preşedinte Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bucovina, Vicepreşedinte Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, FRAF

·         Munteanu Eugenia  - Licenţă Drept, Master Economie, Doctorand Economie, Şef birou Achiziţii Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

·         Constantinescu Mihai - Kinetoterapie, master, Doctorand Kinetoterapie Chişinău, Sensei arte marţiale, Asist. Drd. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Vicepreşedinte Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bucovina

·         Dodu Mircea  - Medic primar Reumatologie Lucrează la Spital Judeţean Suceava, secţia Recuperare

·         Moraru Mihu Tudor Medic Primar Reumatologie, Medic Specialist Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, supra-specializare Patologie Osoasă Endocrino-metabolică

 

 

 

 

 Membrii asociatiei:

 

 Conform Statului  Asociatiei Romane de Balneologie (Art.7): calitatea de asociat o dobândeşte persoana care aderă la statutul asociatiei şi contribuie la realizarea scopului şi activităţilor Asociaţei. Calitatea de asociat se dobândeşte la recomandarea a cel puţin un membru fondator, prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director şi validată de Adunarea Generală, după achitarea unei taxe de înscriere stabilită de Adunarea Generală.

 

Taxa anuala este de 300 RON  / 70 EURO (in cazul utilizarii sistemului de plata online - reprezentand echivalentul a 300 RON). 

 

Participarea la Conferinta Nationala de Balneologie prin plata taxei de 300 RON reprezinta totodata si dobandirea calitatii de membru ştiinţific al asociaţiei, pana la urmatoarea conferinţă anuala. Asadar, participantii la eveniment vor primi, anual, prin certificatul de participare si calitatea de membru ştiinţific al asociaţiei, pana la urmatoarea conferinţă.

 

Registrul medicilor din Romania furnizeaza numarul de aproximativ 970 de medici avand specialitatea de recuperare, medicina fizica si balneologie, inclusiv personalul medical plecat in strainatate si inca neradiat din registru. Asociatia Romana de Balneologie inregistreaza ca membri, prin plata taxei de participare la Conferinta Nationala de Balneologie,  aproximativ 150 de medici de recuperare, medicina fizica si balneologie. Raportandu-ne la numarul unitatilor sanitare si a bazelor de tratament din statiunile balneare, poate fi analizata lipsa personalului medical corespunzator acestei specialitati. Exprimam dorinta noastra de a reprezenta cu fermitate interesele profesionale ale membrilor Asociatiei Romane de Balneologie.

 

Art.8 . Drepturile si obligatiile membrilor

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

·   să participe activ la realizarea scopului şi activităţilor asociaţiei

·   să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi de control ale asociaţiei

·   să fie desemnaţi şi aleşi în organele de control şi diferite comisii în domeniile de specialitate

·   de a avea acces la mijloacele de informare ale asociaţiei

·   să publice în revistele de specialitate şi în alte publicaţii editate de asociaţie în domeniu

·   să-şi exprime în mod liber opinia privind activitatea asociaţiei - prin forum de dezbateri creeat pe pagina web a asociatiei.

 

  Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

·   să participe activ la îndeplinirea scopului şi activităţilor asociaţiei

·   să respecte prevederile prezentului statut

·   să respecte etica şi deontologia asociaţiei

·   să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice

·   să achite cu regularitate şi în termenul stabilit, cotizaţia anuală stabilită de adunarea generală.  

 

Membrii asociaţiei vor primi informari prin newsletter privind activitatea Asociatiei Romane de Balneologie. 

 

Informatii suplimentare pot fi solicitate prin email: secretar@bioclima.ro

 

Caliatea de asociat se pierde prin retragerea asociatului, prin deces  sau prin excluderea asociatului la propunerea Consiliului Director validata de catre Adunarea Generala a Asociatilor, urmata de incheierea si inregistrarea unui Act Aditional la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei.

Pot fi excluşi din asociaţie membrii asociaţiei care:

 - nu respectă prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, regulamentul de funcţionare adoptat de Adunarea Generală sau care, prin comportamentul lor, încalcă normele de conduită etică medicală sau ştiinţifică şi prejudiciază prestigiul sau realizarea scopului şi activităţilor Asociaţiei. În acest caz hotărârea de excludere se adoptă de Consiliul Director cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.

 -  nu îşi  achită cotizaţia anuală în termenul stabilit de Adunarea Generală (Conferinta Nationala de Balneologie).

 

Plata taxei anuale se poate realiza:

·         prin virament bancar, în contul Asociaţiei Române de Balneologie, cont IBAN nr. RO92RNCB0067118770120001, deschis la BCR - Sucursala Dr. Felix, C.I.F. 27579487, cu sediul în Bucureşti;

·         în numerar, la momentul inregistarii ca participant la Conferinta Nationala de Balneologie;

·         prin intermediul  sistemului de plata online PayPal (70 Euro):