Romanian Language Current Webpage                                            English Language - International Webpage  

        ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 
Balneo and PRM Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2022, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria A, conform Adresei nr. 3981din 12.05.2022  PDFlink
Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.                                                                                                                                                                                                             Prezentarea asociației  Hotarare Jud.   Act constitutiv  Statutul asociației  Filiala ARB Cluj  Filiala ARB Iași 

Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie / 
National Congress of Physical and Rehabilitation Medicine and Balneology

Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB) și Asociația Română de Balneologie (ARB) organizează la Timișoara, în perioada 1 – 5  Septembrie 2023, Congresul Național Anual de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie

Tabara de Balneologie, Covasna, 29 Iunie - 2 Iulie 2023


Stagiul de practică este realizat de studenţii specializării de licenţă Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, în vederea dobândirii parţiale a cel puţin uneia dintre următoarele competenţe profesionale:

 • Cunoaşte şi poate aplica tehnicile de terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare   motorie;
 • Cunoaşte şi poate aplica tehnicile de electroterapie, hidroterapie, termoterapie şi  masaj;
 • Evaluează starea generală a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional şi furnizează medicului specialist informaţiile relevante;
 • Elaborează şi stabileşte etapele planurilor terapeutice individuale bazate pe programe de exerciţii fizice statice şi dinamice, în conformitate cu diagnosticul clinic;
 • Aplică programe de terapie fizică şi recuperare medicală în scopul refacerii funcţiilor diminuate, creşterii nivelului funcţional sau pentru realizarea unor mecanisme compensatorii;
 • Cunoaşte şi foloseşte limbajul de comunicare verbal și nonverbal atât în relaţia cu pacientul cât şi cu ceilalţi membri din echipa de recuperare;
 • Cunoaşte şi respectă regulile de etică şi deontologie medicala.


Oferta cazare  ACORD  info: office@bioclima.ro  

Cursuri postuniversitare ONLINE 2023

1. Environmental Medicine and Balneology – Speleotherapy, Thalassotherapy, Healthy Ageing, and Balneoloclimatology - Coordonator: Șef lucrări dr. Constantin Munteanu Lectori: Șef lucrări dr. Constantin Munteanu, Conf. Univ. dr. Mariana Rotariu, Asist. Univ. dr. Iustina Condurache, martie-iulie 2023, Sediul U.M.F. Grigore.T. Popa Iași - ONLINE (English), 150 RON

2. Medicina factorilor de mediu – balneologie: Speleoterapie, Talasoterapie, Healthy ageing si balneoloclimatologie - Coordonator: Șef lucrări dr. Constantin Munteanu Lectori: Șef lucrări dr. Constantin Munteanu, Conf. Univ. dr. Mariana Rotariu, Asist. Univ. dr. Iustina Condurache,  martie-iulie 2023 Sediul U.M.F. Grigore.T. Popa Iași, ONLINE Medici din diferite specialități, Fiziokinetoterapeuți, 150 RON, 30 credite OBBCSSR

Cursuri 2023  Înscriere  info: office@bioclima.ro  

CONTRACTUL DE FINANȚARE NR.  din Cod depunere: 


Titlul Proiectului: Metoda combinata bazata pe imagistică hiperspectrala și investigații biologice de evaluare a efectelor unor factori naturali terapeutici în afecțiuni din sfera patologiei Neuro-Mio-Artro-Kinetice

Proiectul BIOHIS își propune să dezvolte, să testeze și să valideze o nouă metodă de bioinginerie, utilizând date corelate de imagistică hiperspectrală (HSI) și investigații biologice pentru evaluarea eficacității terapeutice a factorilor terapeutici naturali, cum ar fi namolul sau apele minerale sulfuroase naturale, în sfera de patologie Neuro-Mio-Artro-Kinetică. Conferința Româno-Italiana, Baile Felix, 21-22 Octombrie 2022

Physical and Rehabilitation Medicine is facing a growing challenge. On one hand, the disability epidemics and the ageing of the population generate an increasing need of the impaired person for a comprehensive approach, like the one proposed by PRM. This Specialty rejects an organ-bound identity, and claims for a broader scope, ranging from treating biomedical impairments to abating disability-related social limitations. This claim may make PRM look like a generic medical field, closer to social care than hard science. Abandoning such an erroneous perspective needs asserting that PRM is at the core of the scientific model of Medicine, although it has specific research paradigms. The new Auxologico President MedCenter in Baile Felix, Oradea-Romania, will be presented. The Centre strives to practice this proud vision of PRM as rigorous science.

The list of candidates eligible to study in the academic year 2022-2023Physio-kinesitherapist - English programs

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iași


Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation), 3 years – bachelor’s degree program, fee 3000 euro/year, 45 students/year
The Faculty of Medical Bioengineering’s mission is to contribute to a high quality learning and research in the biomedical field by promoting academic programs and research as a result of Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy’s goals and politics as well as its mission and objectives.  

Thus, our faculty contributes to the raising of the standard of quality in the health care system in Romania. To achieve this goal, the Faculty of Medical Bioengineering aims to:  

 • promote quality and efficiency in education;  
 • shape the personality and development of student’s creative skills;  
 • advance continuous development of scientific research, international standards and assert scientific performance of the academic community;  
 • integrate itself in national and international academic networks based on performance criteria and complementarity;  
 • develop partnerships with businesses, local government or national institutions and international organizations.  

 
Școala Națională de Vară de Balneologie


   O reușită deosebită, în primul rand pentru participanții la această Școala - Tabara de Balneologie, care credem ca au avut parte de o experiență balneară speciala. Un numar impresionant de participanți - peste 70 din aproape toate centrele universitare. 
ISMH World Congress October 19-21, 2022 Salsomaggiore Terme, Emilia Romagna, Italy


On behalf of the International Society of Medical Hydrology (ISMH) we would like to invite you all to join us in Salsomaggiore Terme (Italy) and participate to our Congress. This important scientific event will be organized by ISMH in collaboration with the newborn Italian Society of balneology (SIMeTer) and the support the Italian Foundation for balneological research (FoRST).

The meeting will take place October 19-21, 2022 in the city of Salsomaggiore Terme, Emilia Romagna, Italy. From the early XIX° century Salsomaggiore Terme has been a most renowened ville d’eaux of the many that can be counted in Italy, with its elegant houses decorated with Liberty, Dèco and Secession motifs.

More details and registration on the Congress website: http://ismh2022.it

   Abstract submission instructions: pdf
   Scientific Program ISMH 2022: pdf


Activitate în cadrul Consiliului Consultativ al Turismului 2022
Ordinul privind reorganizarea CCT - Link varianta 2017
Minuta ședinței din data de 22.05.2017 - Link pdf
Adresa ARB nr. CCT1.21.04.2022 - Link pdf
Adresa ARB nr. CCT2.26.04.2022 - Link pdf   Propunere OUG-modificare-OG-58 Link pdf
Discutii 10.05.2022 - Varianta finala de lucru OUG - modificare OG-58  Link pdf
Adresa ARB nr. CCT3.26.04.2022 - Link pdf
Minuta Ședința Publica 28.04.2022 Link pdf

Activitate în cadrul grupului de lucru pentru Dezvoltarea Turismului Balnear
Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear - Link    Link pdf
Draft plan de implementare - Link pdf
Adresa invitatie ARB  - Link pdf


ISPRM/ESPRM/SPMFR 2022 Congress

The 2022 congress in Lisbon will be the biggest PRM event in the world. For the first time the International Society Congress (ISPRM), the European Society Congress (ESPRM), as well as our own national Congress (SPMFR) will be joined in one only and incredible event!

A World congress, a European Congress and a National congress together, as it should be in these times of union and friendship.

July 3-7, 2022 – Lisbon, Portugal. The venue remains the Centro de Congressos de Lisboa.

ISPRM/ESPRM/SPMFR 2022: https://isprm2022.com/ 

Consiliul Director al Asociației Române de Balneologie

Președinte de onoare 
Prof. Univ. dr. Gelu Onose

Președinte 
Conf. dr. Constantin Munteanu

Prim-Vicepreședinte 
Conf. dr. Gabriela Dogaru 
Președinte ARB - Filiala Cluj

Vicepreședinte 
Conf. dr. Mariana Rotariu 
Președinte ARB - Filiala Iași


Secretar General 
Dr. Bioch Mihail HoteteuRaportul Asociației Române de Balneologie pentru 2022

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima profesional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 


                                             Descarcă raportul ARB 2022 in format pdf    English pdf

  Raport 2021 pdf Raport 2020 pdf Raport 2019 pdf Raport 2018 pdf Raport 2017 pdf

        Imnul Asociației Române de Balneologie