Romanian Language Current Webpage                                            English Language - International Webpage  

        ASOCIAŢIA ROMÂNÃ DE BALNEOLOGIE este o persoană juridică română, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitică cu preocupari sociale, profesionale şi economice privind cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului, educaţia şi promovarea turismului balnear, având în centrul atenţiei sale factorii naturali terapeutici, constituită din specialişti din domeniul balneologiei, pe baza dreptului liber la asociere, în conformitate cu OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi  fundaţii. 

Balneo Research Journal a fost re-inclusă în Nomenclatorul Publicațiilor Medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, pentru anul 2021, fiind astfel printre publicațiile creditabile conform creditărilor CMR în vigoare. Se acordă 10 credite EMC pentru abonament la reviste din categoria B+, conform Adresei nr. 5829din 19.04.2021 PDFlink

Asociația Română de Balneologie este membru afiliat al Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). Prin plata taxei anuale de 200 Euro de către asociație, membri înscriși în Asociația Română de Balneologie vor avea și statutul de membru al ISMH, cu posibilitatea de a achita pentru participarea la Congresul ISMH taxa speciala de membru.

  Prezentarea asociației  Hotarare Jud.   Act constitutiv  Statutul asociației  Filiala ARB Cluj  Filiala ARB Iași 

        Imnul Asociației Române de Balneologie

                                  PAGINA Congresului:   Click here

    

Hall 4 Lectures                          Hall 1 Lectures  SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
împreună cu  UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA organizează
în perioada  12– 15 August 2021, la Techirghiol cu prilejul aniversării a 122 ani de balneologie în Techirghiol

Conferința Aniversară – eveniment hibrid
Abordarea multidisciplinară în recuperarea pacientului
cu deficit senzorio-neuro-mio-artro-kinetic
Felicitări Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie pentru centenar
    Suntem fericiți și onorați să adresăm salutări calde și cele mai bune urări pentru o activitate lungă și remarcabilă, continuă, a prestigioasei Societăți Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH). 
    Noi, societățile române afiliate ISMH, suntem fericiți și mândri să sărbătorim împreună cu toată comunitatea academică aferentă, drumul centenar științific și profesional impresionant de lung și meritoriu al ISMH. 
   Suntem încântați că ne-am adus contribuția, iar memoria găzduirii și co-organizării cu conducerea sa a 41-a Congres Mondial ISMH din București, România, la Palatul Parlamentului, în perioada 19 - 21 mai 2016, este cea mai de preț pentru noi. 
   Ne dorim o evoluție din toată inima și în creștere, și multe alte realizări semnificative și recunoaștere internațională către ISMH, în al doilea său centenar. Cu mare stimă și considerație specială, 

  Dear Colleagues and Friends,


10 & 11 JUNE 2021

DAX - FRANCE

My very best and friendly regards.  
 
Professor C-F. ROQUES LATRILLE 
President of the 45th ISMH CONGRESS Organizing Committee

Consiliul Director al Asociației Române de Balneologie

Președinte de onoare 
Prof. Univ. Dr. Gelu Onose

Președinte 
Dr. Biol. Constantin Munteanu

Prim-Vicepreședinte 
Sef Lucrări Dr. Gabriela Dogaru 
Președinte ARB - Filiala Cluj

Secretar General 
Dr. Bioch Mihail Hoteteu

Curriculum Google Scholar Citation

Raportul Asociației Române de Balneologie pentru 2020

Asociaţia Românã de Balneologie este în primul rând ceea ce vă doriți dumneavoastră să fie - o organizație de elită pentru promovarea turismului balnear din țara noastră, un factor de progres necesar pentru dezvoltarea cercetării științifice a factorilor naturali terapeutici, un mediu academic în care ne putem exprima profesional și un amfiteatru pentru a disemina rezultatele obținute în activitatea noastră științifică. 

Descarcă raportul ARB 2020 in format pdf 

Raport 2019 pdf Raport 2018 pdf Raport 2017 pdf